Tillstånd för kameraövervakning

Motion 2012/13:Ju309 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillstånd för kameraövervakning av kommunala och statliga skolbyggnader.

Motivering

Antalet skolbränder har stigit brant sedan 2003 och har sedan dess etablerat sig på en hög nivå. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap låg antalet anlagda bränder stadigt på omkring 200 per år från 1996 till 2003. Från 2003 och framåt gick antalet anlagda bränder upp till cirka 350. De två senaste åren har antalet anlagda bränder dock gått ner markant, men detta kan vara en tillfällig nedgång.

Trots att bränderna orsakar få personella skador blir kostnaderna för kommuner och försäkringsbolag enorma. Björn Björkman, sekreterare i Brandskyddsföreningen, beräknade att de totala kostnaderna för skolbränderna 2009 gick uppemot en miljard kronor. Det är av yttersta vikt att samhället reagerar med kraft mot denna stora och fullständigt onödiga kapitalförstöring. Det är också av yttersta vikt att det vuxna samhället sätter gränser och markerar för yngre generationer vad som är fel och oacceptabelt beteende. För att överhuvudtaget kunna göra en markering måste gärningsmännen identifieras och lagföras, och därför är kameraövervakning en viktig åtgärd.

Lag 1998:150 om allmän kameraövervakning stipulerar att tillstånd måste erhållas för kameraövervakning av kommunala eller statliga skolor. Vi anser att tillstånd alltid skall bifallas när kommunala eller statliga skolor ansöker om tillstånd för kameraövervakning förutom när synnerliga skäl däremot finns. Synnerliga skäl kan till exempel vara när tillstånd söks för speciellt känsliga eller integritetskränkande platser såsom toaletter eller dylikt.

Vi vill att lagtexten skrivs om för att uppfylla ovanstående.

Stockholm den 4 oktober 2012

Kent Ekeroth (SD)

Richard Jomshof (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillstånd för kameraövervakning av kommunala och statliga skolbyggnader.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.