Till innehåll på sidan

Tillgänglighet för hörselskadade

Motion 2008/09:So403 av Thomas Bodström (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-03
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre tillgänglighet för hörselskadade.

Motivering

Att inte höra ordentligt är ett stort handikapp för många. Man räknar med att det finns drygt en miljon hörselskadade i Sverige idag. För att hörselskadade ska kunna vara delaktiga i samhället behövs god tillgänglighet, det vill säga bra ljudmiljö, hörselteknisk utrustning, textning med mera, så att det blir möjligt att kommunicera med andra människor och ta del av information. Det finns beräkningar som visar att nästan hälften av landets hörselskadade hade kunnat höra bättre med annan hjälp. Det innebär att många mer eller mindre stängs ute från samhällslivet helt i onödan.

Ett skäl är de orimligt långa väntetiderna som finns i många landsting. Man kan få vänta ett och ett halvt år på att få hörapparat. Jag menar att hörapparat måste ges inom en månad från det att man får behovet bekräftat. Ett annat skäl är dålig information. Många hörselskadade känner inte till att det finns hjälpmedel utöver hörapparaten, än mindre vilken typ av hjälpmedel som finns och på vilket sätt de kan vara en tillgång. Rehabilitering/habilitering vid en hörselskada måste innefatta såväl information och teknik som psykosociala insatser. Till sist varierar också kostnaderna för hjälpmedel från landsting till landsting. I vissa delar av landet är hörapparater gratis, på andra platser finns det höga avgifter. Min uppfattning är att hörapparater och andra hjälpmedel bör vara kostnadsfria för den enskilde.

Stockholm den 30 september 2008

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre tillgänglighet för hörselskadade.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.