Till innehåll på sidan

Tillgång till internet i riksnormen för försörjningsstöd

Motion 2022/23:1198 av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om det är möjligt att internet ingår i skälig levnadsnivå i riksnormen för försörjningsstöd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Invånarna i Sverige behöver ha tillgång till bra uppkoppling mot internet. Vi lever i en till stor del digital värld där vi får till oss nyheter och viktig samhällsinformation främst via digitala vägar och därför bör det finnas möjlighet till uppkoppling för så många som möjligt i vårt land.

Pandemin orsakade stora förändringar i vårt samhälle och visade på brister som finns. Gymnasieskolan gick över till distansstudier under våren 2020 och det visade sig då att elever som bor i lägenheter för asylsökande inte har internet och de kunde därför inte delta i distansstudier. Internet ingår inte i skälig levnadsnivå för asylsökande. Lagen om mottagande av asylsökande, utgår från riksnormen för försörjningsstöd.

Det finns också svenskfödda elever som inte har internet hemma då familjen lever på försörjningsstöd. I det långa loppet kan dessa elever inte jobba med skolarbete på aftonen eller när de av någon anledning behöver göra det i hemmet, som vid distans­studier. Det är upp till kommunerna vad gäller försörjningsstöd om stöd till internet betalas ut eller inte, då det inte ingår i riksnormen för försörjningsstöd. Kommunerna har på olika sätt löst det för dessa elever, men visst bör det vara en rättighet i vårt digitala land att ha tillgång till internet. Det är en demokratifråga.

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om det är möjligt att internet ingår i skälig levnadsnivå i riksnormen för försörjningsstöd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.