Till innehåll på sidan

Tillgång till hörapparat

Motion 2007/08:So537 av Thomas Bodström (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-05
Numrering
2007-10-08
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgång till hörapparat.

Motivering

Att inte höra ordentligt är ett stort handikapp för många, inte minst äldre. Man räknar med att det finns cirka en miljon hörselskadade idag. För att hörselskadade ska kunna vara delaktiga i samhället behövs bland annat god tillgänglighet. Det vill säga bra ljudmiljö, hörselteknisk utrustning, textning med mera, så att det blir möjligt att kommunicera med andra människor och ta del av information. Därför är det ett stort problem när man kan få vänta upp till ett och ett halvt år på att få hörapparat. Detta är oacceptabelt. Jag menar att hörapparat måste ges inom en månad från det att man får behovet bekräftat. Hörapparat bör även vara gratis.

Stockholm den 4 oktober 2007

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgång till hörapparat.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.