Till innehåll på sidan

Tiggeriförbud

Motion 2017/18:3389 av Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiggeri ska förbjudas och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla former av insamling av pengar bör likställas i lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att tigga på Sveriges gator är ett sätt för fattiga migranter att ordna sin försörjning. Sverigedemokraterna var det parti som först pekade på just det problemet inför EU-valet 2014 och förordade ett förbud mot organiserat tiggeri. När en annons hos Stockholms Lokaltrafik i ett senare skede markerade att människor tvingas tigga på våra gator blev det demonstrationer, gränsande till kravaller. Ett par år senare visar analyser att Sverigedemokraterna har haft rätt hela tiden. Organiserat tiggeri förekommer och är intimt förknippat med människohandel och annan brottslighet.

Regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, har nyligen slutredovisat sitt arbete. I rapporten (SOU 2016:6) ”Slutredovisning av nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare” rekommenderas regeringen att hjälpa utsatta EU-medborgare genom stöd till hjälporganisationer på plats i stället för att svenskar eller kommuner ger pengar eller annat stöd till tiggare. EU-länder bör alltid själva bära ett ansvar för sina egna medborgare.

Det är fortfarande lagligt att tigga i Sverige. Men endast om man bedriver passivt tiggeri. Tingsrätten i Södertälje friade 2014 tre migranter som polisen i staden bötfällt för tiggeri. Enligt ordningsstadgan i Södertälje fanns det ett undantag för gatumusikanter. Rätten menade då att tiggeri var samma typ av passiv insamling och jämförde i sitt domslut det med att sitta med en mugg och tigga. Men det bör också noteras att den som däremot går omkring och tigger kan enligt nuvarande ordning bötfällas.

Målet måste vara att få bort tiggeriet. Nuvarande ordning är ingen lösning på fattigdom eller utsatthet. Diskriminering och utanförskap kommer aldrig att lösas genom att man tillåter tiggeri på gator och torg.

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiggeri ska förbjudas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU32
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla former av insamling av pengar bör likställas i lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU32
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.