Till innehåll på sidan

Tiggeri ur ett näringspolitiskt perspektiv - ekonomiskt stöd utan motprestation

Motion 2017/18:127 av Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-21
Granskad
2017-09-21
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte reglera formerna för att lämna ekonomiskt stöd utan motprestation/tiggeri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bristen på finansiering för nystartade företag har lett till innovativa finansieringslösningar som så kallad gräsrotsfinansiering, ”crowd funding” på engelska. I fallet med crowd funding handlar det om att finansiärer stöttar ett bolag med mindre belopp – ofta via en hemsida – för att en affärsidé ska kunna möjliggöras. Om någon typ av motprestation ges från det bolag som mottar investeringen faller transaktionen under lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen gäller dock inte då finansiärer ger något till bolaget utan önskan om motprestation, så kallad ”crowd giving” (se lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 kap. 1 § e contrario).

Enligt polisens rapport ”Fakta om tiggeri” är det inte straffbart eller annars otillåtet enligt svensk lag att be om ekonomiskt stöd utan någon motprestation. Inom vissa politiska partier höjs nu röster om att reglera formerna för att lämna ekonomiskt stöd utan motprestation. Främst genom någon form av ”tiggeriförbud”. En sådan reglering skulle innebära en ökad regelbörda för de bolag som söker initial finansiering genom crowd giving. Att detaljstyra människors investeringar kan inte ses som liberalt.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte reglera formerna för att lämna ekonomiskt stöd utan motprestation/tiggeri och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU32
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.