Till innehåll på sidan

Tidningsutdelning på landsbygden

Motion 2003/04:K332 av Kurt Kvarnström m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om lördagsutdelning av tidningar.

Motivering

Det är viktigt att distributionsstödet till tidningar ges långsiktigt för att servicen ska kunna upprätthållas. Det stöd som utges till och med nästa år är helt avgörande. Dagstidningar är fortfarande det viktigaste sättet att hämta information om vad som händer i närområdet och i hela världen för många människor. Det stöd som finns är viktigt för att vi ska ha ett bra utbud av tidningar att välja på. Lördagsutdelningen har blivit dyr, och tidningarna överväger att upphöra med den utdelningen. Det är speciellt tidningar ute i landsorten som har för avsikt att fatta sådana beslut. En sådan utveckling skulle vara mycket olycklig. Det finns behov av att se över denna utveckling så att människor på landsbygden kan få sin lördagstidning även under kommande år.

t

Stockholm den 3 oktober 2003

Kurt Kvarnström (s)

Per Erik Granström (s)

Anneli Särnblad Stoors (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om lördagsutdelning av tidningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.