Telia Company AB

Motion 2018/19:146 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-10-23
Granskad
2018-10-23
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, it-infrastruktur respektive telekomverksamhet, där regeringen ges ett bemyndigande att avyttra ägandet i telekomverksamheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Telia förvärvade tidigare i år Bonnier Broadcasting, där bland annat TV4 och C More ingår. Sverigedemokraterna har varit starkt kritiska till detta uppköp ända sedan affären blev känd. Det är problematiskt att staten indirekt, via dominerande innehav i Telia, blir ägare av annan marksänd tv, där man sedan tidigt indirekt även har kontrollen över public service, även om politisk styrning av kanalerna inte planeras. Resultatet av denna affär är att staten riskerar att uppfattas som avsändare av i praktiken alla marksända kanaler.

En sådan stark statlig dominans som blir följden av denna affär är inget som brukar förknippas med västerländska demokratier. Vi anser att det i Sverige skall finnas fria och oberoende media, vilket upprätthålles genom flera privata aktörer och en sund konkurrens mellan dem. Vår uppfattning är att telekomverksamhet inte är en kärnverksamhet som staten bör syssla med. Telias styrelse har valt en inriktning som inte ligger i linje med statens intressen och där vår ingång är att bolaget snarast bör delas upp utifrån it-infrastruktur respektive telekomverksamhet.

Det är inte riksdagens uppdrag att bedöma rent affärsmässiga handlingar och vi har full respekt för att Telias styrelse anser att förvärvet av Bonnier Broadcasting på sikt är en god affär och rätt strategi för bolaget. Det är dock riksdagens uppdrag att ta ansvar för att demokrati och en sund konkurrens råder i Sverige. Vi ser ingen anledning till att vänta ut konkurrensprövningen hos EU-kommissionen utan anser att regeringen snarast bör verka för en uppdelning av Telia, där it-infrastruktur och telekomverksamhet skiljs åt samt där regeringen ges ett bemyndigande att avyttra ägandet i telekomverksamheten.

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Tobias Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, it-infrastruktur respektive telekomverksamhet, där regeringen ges ett bemyndigande att avyttra ägandet i telekomverksamheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.