Teknikutvecklingen och äldre

Motion 2021/22:3073 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att se till att teknikutvecklingen inte gör att äldre lämnas utanför, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

De senaste decennierna har teknikutvecklingen gått snabbt. Allt mer saker som tidigare krävde fysisk närvaro kan nu göras med ett knapptryck hemifrån. Näthandel, hem­leveranser av mat, bankärenden m.m. har alltmer kommit att göras via nätuppkoppling.

I grunden är det positivt att vi kan använda internet för att förenkla våra liv. Det är dock ett problem för dem som inte hänger med i utvecklingen, ofta äldre. Det beror delvis på att det med stigande ålder blir svårare att lära sig ny teknikanvändning men är för många äldre faktiskt också en ekonomisk fråga. Man anser sig inte ha råd med en dator med internetuppkoppling eller en smartphone.

Om de nya tjänsterna enbart vore en metod bland andra att sköta bankärenden och myndighetskontakter så vore ju allt i sin ordning, men tyvärr innebär teknikskiftet ofta att andra möjligheter försvinner. Bankkontor läggs ned. Butiker slutar ta emot kontanter. Vid myndighetskontakter uppmanas man gå in på en hemsida eller använda en tonvalstelefon för att kopplas rätt.

Det här försvårar livet och är en källa till oro för många äldre. Deras situation bör beaktas när beslut om fortsatt digitalisering fattas. Kanske ska det finnas möjlighet att betala kontant eller att myndigheter alltid ska ha telefon- och besökstider. Sådana hänsyn bör tas i många sammanhang. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Ekström (S)

Sofia Amloh (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att se till att teknikutvecklingen inte gör att äldre lämnas utanför, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.