Till innehåll på sidan

Tandvården

Motion 1988/89:So542 av Bertil Persson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So542

av Bertil Persson (m)
Tandvården

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Sf373 hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförs om behovet av en förändring och utökning av den
odontologiska specialistutbildningen,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförs om att användningen av amalgam bör reduceras
och forskningen kring ersättningsmedel intensifieras.

Stockholm den 25 januari 1989

Bertil Persson (m)

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om behovet av en förändring och utökning av den odontologiska specialistutbildningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om behovet av en förändring och utökning av den odontologiska specialistutbildningen
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om att användningen av amalgam bör reduceras och forskningen kring ersättningsmedel intensifieras.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om att användningen av amalgam bör reduceras och forskningen kring ersättningsmedel intensifieras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.