Till innehåll på sidan

Ta bort 2/3-frigivning för våldsbrott

Motion 2011/12:Ju401 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort den automatiska frigivningen efter två tredjedelar av avtjänat straff enligt 26 kap. 6 § brottsbalken när det gäller våldsbrott som mord, dråp, sexualbrott, rån eller misshandel, för narkotikabrott och för tillgreppsbrott som inbrott och stöld samt för annan jämförlig brottslighet.

Motivering

I brottsbalken står det idag i 26 kap. 6 § att När två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff, dock minst en månad, har avtjänats skall den dömde friges villkorligt []. Det innebär i princip att straffskalan minskar med en tredjedel per automatik.

Lägg sedan till att svenska domstolar ofta dömer i den nedre kanten av straffskalan, enligt en undersökning från Åklagarmyndigheten. Exempelvis konstaterades att straffen för samtliga brottstyper ligger i den nedre fjärdedelen av straffskalan i snitt. När det gäller grov kvinnofridskränkning, grov misshandel och olaga hot ligger runt 90 procent av domarna i den nedre fjärdedelen av straffskalan. I rapporten dras också slutsatserna att allt fler döms till fängelse men att straffen blir kortare, att kvinnor får lindrigare straff än män och att det inte spelar någon större roll för straffets längd om man dömts tidigare.

Sverigedemokraterna anser att de utdömda straffen för våldsbrott är alldeles för låga och användningen av frigivning efter avtjänande av två tredjedelar av det utdömda straffet är en bidragande orsak till de låga nivåerna. De utdömda straffen blir närmast ett hån mot offren och går inte i samklang med den allmänna rättsuppfattningen.

Därmed anser vi det vara av stor vikt att skrivningen om frigivning efter två tredjedelars avtjänat straff i brottsbalken 26:6 tas bort rörande våldsbrott såsom mord, dråp, sexualbrott, rån, misshandel samt för narkotikabrott, för tillgreppsbrott såsom inbrott och stöld, och annan jämförlig brottslighet.

Stockholm den 3 oktober 2011

Kent Ekeroth (SD)

Lars Isovaara (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort den automatiska frigivningen efter två tredjedelar av avtjänat straff enligt 26 kap. 6 § brottsbalken när det gäller våldsbrott som mord, dråp, sexualbrott, rån eller misshandel, för narkotikabrott och för tillgreppsbrott som inbrott och stöld samt för annan jämförlig brottslighet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.