Systembolaget

Motion 2016/17:1764 av Per Klarberg (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för Systembolaget AB att hålla öppet på söndagar och helgdagar samt ha längre öppettider och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Systembolaget har en viktig roll att spela i främjandet av folkhälsan och stävjandet av alkoholproblem. För att Systembolaget fortsatt ska kunna inneha denna roll krävs legitimitet och en positiv opinion där folk inte känner att monopolet i onödan försvårar vardagen.

I takt med att svenskarnas resvanor ändras, och fler och fler rör sig utomlands i länder utan alkoholmonopol, växer naturligt en önskan om att i likhet med t.ex. i Tyskland kunna köpa en flaska vin på lördagen även om detta inte var planerat innan 15:00. Svenskens alkoholvanor har sedan EU-inträdet successivt harmoniserats med resterande Europa och att dricka vin till middagen på en vardag eller söndagen är idag utbrett. Samtidigt har arbetstiderna blivit mer och mer flexibla och folk har större möjlighet att jobba och vara lediga när det passar dem och här har systemet inte hängt med i utvecklingen.

Under de senaste 20 åren har det växt upp fler och fler stora köpcentra i utkanterna av våra städer – köpcentrum med öppettider som ofta vida överskrider de tidigare lokala affärernas. Detta gör att fler människor idag gör sina samlade inköp på tider som förut inte var möjligt. Att kunna handla mat och kläder och gå på apoteket kl. 20:00 är idag mer regel än undantag. Även om det vid dessa köpcentra oftast finns systembolag, hindrar nuvarande lagstiftning om systemets öppettider folk att samtidigt även göra dessa inköp. Detta innebär att köp av alkohol ofta betvingar en extra handling, om man inte väljer att planera hela handlingen efter Systembolagets öppettider. Detta drabbar främst folk med långt till närmaste systembolag, barnfamiljer med begränsad tid samt folk med avvikande arbetstider.

Samtidigt innebär nuvarande EU-regler att det blir enklare att införskaffa alkohol lagligt på andra sätt än genom det statliga monopolet. Hemleveranser och storköpsresor till våra grannländer är några sätt.

Allt detta sammantaget riskerar att öka missnöjet med det statliga monopolet, som i övrigt varit positivt för Sverige. Därför anser jag att en justering av nuvarande lagstiftning som tillåter Systembolaget att hålla öppet på helgdagar samt generellt ha längre öppettider är nödvändig.

 

 

Per Klarberg (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för Systembolaget AB att hålla öppet på söndagar och helgdagar samt ha längre öppettider och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.