Till innehåll på sidan

SVT i Göteborg

Motion 2009/10:Kr282 av Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-05
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att flytta SVT till Göteborg.

Motivering

För ungefär femton år sedan skrev jag en artikel tillsammans med Olle Wästberg, då ledamot i den parlamentariska public service-beredningen, om behovet av att bredda nyhetsrapporteringens perspektiv i Sverige. Redan då var vi många som var skeptiska till att viljan att förlägga någon av Sveriges Televisions två nyhetsredaktioner utanför Stockholm fanns. Sedan dess har Rapport och Aktuellt i praktiken slagits ihop till en gemensam nyhetsredaktion.

Det bästa vi kunde åstadkomma då var en överenskommelse om att 55 procent av all tv- och radioproduktion ska ske utanför Stockholmsområdet, att Sveriges Television i sin nyhetsbedömning ska bli mindre Stockholmscentrerad och att redaktioner eller ledande beslutsfunktioner inom samhällsbevakningen ska flytta ut från huvudstaden.

Stockholm dominerar fullständigt

Tv-mediet har en mycket stor genomslagskraft. Vi har många fler tv-kanaler i dag än under det statliga sändningsmonopolets tid. Andra medier har blivit svagare. Tidningar har lagts ned och redaktioner skurits ned. Det som blir en stor nyhet i tv:s nyhetsprogram blir automatiskt uppmärksammat i andra medier. Den nyhetsbedömning som görs av ledningarna för Aktuellt, Rapport och TV 4:s Nyheterna är därför av stor betydelse för svensk självbild, debatt och beslut. Samma nyhet kommer under dagen att tas upp i TT, Ekot, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, Rapport, Aktuellt, SVT 24, Studio Ett, TV 8, DI-TV, TV 3 och TV 4. Alla sitter väl samlade i Stockholms innerstad.

Att Stockholm dominerar i nyhetsrapporteringen beror bl.a. på att de flesta av maktens institutioner ligger där: regering, riksdag, partihögkvarter, de flesta fackförbund, företagens huvudkontor osv. Hela 40 procent av den samlade tidningsupplagan – inkluderande kvällstidningarna – utges i Stockholm, medan bara 20 procent av svenskarna bor i Stockholms län.

Men poängen är inte bara att detta ger en viss övervikt i förhållande till folkmängden, utan att Sverige är litet och Stockholm är litet. Värderingarna blir lätt enhetliga. Att en så stor del av det samlade medieutbudet produceras i en liten del av landet betyder att dess värderingar lätt blir ännu mer förskjutna i förhållande till resten av landet. Den geografiska koncentrationen motverkar att perspektiv och infallsvinklar ges en kritisk granskning.

Bryt gamla mönster

Det viktiga är inte var kameran står, eller var reportagen görs utan var de sitter som beslutar om vad som ska prioriteras. Det är av det skälet det är önskvärt att flytta Sveriges Television till Göteborg. Perspektivet ska breddas. Gamla mönster och inrotade vanor ska brytas upp. Att enbart flytta en nyhetsredaktion kommer förmodligen inte att räcka för att bryta den totala dominansen inom medieområdet. Därför är det rimligt att flytta hela SVT till Göteborg. I Göteborg finns en stor kompetens inom området, en härlig kreativitet och visioner för framtiden. Göteborg är också stort nog för att eventuella medflyttares respektive ska kunna hitta jobb, en inte oviktig aspekt i sammanhanget.

Tydliga krav

Politiker ska inte lägga sig i innehållet i konkreta program eller detaljstyra hur produktionen i SVT eller Sveriges Radio sker. Men vi bör ställa tydliga krav på vilken inriktning och organisation vi vill ha på public service.

Sammanslagningen av delar av Aktuellts och Rapports nyhetsredaktioner till gemensamma funktioner skedde också i uppenbar strid med det riksdagsbeslut som sade att SVT även fortsättningsvis skulle ha två självständiga nyhetsredaktioner. Därför har nyhetsbedömningen blivit än mer koncentrerad. I våra grannländer har man diskuterat problemet och dragit riktiga slutsatser. I såväl Norge som Danmark har man medvetet lagt ut en hel kanal utanför huvudstaden för att på så vis bredda innehållet och perspektiven. Men i Sverige är centralmakten ovanligt stark. Varje gång liknande tankar luftats skyndar de inblandade till sitt eget försvar. Det gör inte debatten mindre angelägen eller viktig – i själva verket är det tvärt om.

Själva syftet med public service är att vissa grundläggande krav av detta slag ska kunna ställas och tillgodoses. Att skapa större mångfald i Mediesverige genom att Sveriges Television placeras och produceras utanför huvudstaden är därför ett sådant rimligt krav. Det är dags för oss att ställa motkrav. Nyhetsrapporteringen i Sverige ska inte domineras av ett ensidigt utbud och urval gjort i Stockholm. En flytt av Sveriges Television till Göteborg bör därför utredas.

t

Stockholm den 5 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att flytta SVT till Göteborg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.