Sveriges lantbruksuniversitet

Motion 2001/02:K351 av Raimo Pärssinen och Per-Olof Svensson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2001-10-05
Numrering
2001-10-05
Hänvisningsförslag
2001-10-05
Utskottsförslag
2001-10-05
Granskning
2001-10-05
Registrering
2001-10-05
Hänvisning
2001-10-11
Bordläggning
2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att inordna SLU under utbildningsutskottets beredningsområde.

Motivering

All högskoleutbildning ligger i dag under utbildningsutskottets beredningsområde med ett enda undantag, nämligen Statens lantbruksuniversitet. SLU bereds av miljö- och jordbruksutskottet enligt nuvarande ordning.

För att utbildningsfrågorna skall kunna beredas likvärdigt ur ett högskoleperspektiv bör ordningen ändras så att även SLU inordnas under utbildningsutskottets beredningsområde.

Stockholm den 28 september 2001

Raimo Pärssinen (s)

Per-Olof Svensson (s)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen beslutar att inordna SLU under utbildningsutskottets beredningsområde.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.