Till innehåll på sidan

Sveriges lantbrukare ska inte få dubbel ekonomisk bestraffning vid fel

Motion 2021/22:1900 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jordbrukare inte ska drabbas av mer än en ekonomisk sanktion för ett och samma fel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges lantbrukare ska inte kunna bli dubbelbestraffade vid eventuella fel. Idag kan lantbrukaren dels få ett straff för själva regelbrottet men också en bestraffning till genom att EU-stöden dras in. Självklart ska någon som gör fel ha ett skäligt straff för detta, men det kan inte vara försvarbart att få två ekonomiska straff för samma fel. Sverige behöver därför tydligt påtala i EU att det inte ska göras avdrag på EU-ersättningarna om lantbrukaren redan fått ett straff genom den nationella lagstiftningen. Alla kan göra fel men att bli dubbelt bestraffad ekonomiskt på grund av ett fel är inte rimligt och bör ses över och Sverige behöver driva på om detta i EU.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jordbrukare inte ska drabbas av mer än en ekonomisk sanktion för ett och samma fel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.