Till innehåll på sidan

Svenskt rovdjurscentrum

Motion 2000/01:MJ755 av Per Erik Granström m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om etablering av rovdjurscentrum vid Orsa Grönklitt.
Motivering
Rovdjursutredningen konstaterar att en förutsättning för en framgångsrik
förvaltningspolitik av de fyra stora rovdjuren och kungsörnar är att flödet
av information från forskarvärlden till den stora, breda allmänheten ökar.
Endast då kan fördomar och missuppfattningar bytas mot förståelse och
insikt och därmed bana väg för de lagreglerade förvaltningsinsatser som
behövs.
Ett svenskt rovdjurscentrum behövs där den samlade kompetensen i
rovdjursfrågor finns på ett ställe. Centret skall ligga i ett område där de fyra
stora rovdjuren och örnen finns och dessutom så strategiskt som möjligt
besöksmässigt. De fyra stora rovdjuren skall finnas i hägn i en så naturlig
miljö som möjligt och närheten till rovdjursforskning skall vara påtaglig. Det
är av stor vikt att det blir ett centrum för att detta skall få spets och så
stor
lyskraft som möjligt även internationellt och att centret skall kunna hålla den
kompetensnivå som behövs för att det skall kunna utgöra ett viktigt inslag i en
svensk rovdjurspolitik. Detta centrum kan sen i sin tur försörja andra
djurparker med kunskap, information och utställningar om rovdjur.
I norra Dalarna i Orsa Grönklitt finns Europas största björnpark, som även
inrymmer varg, lo och järv. Anläggningen är redan ett till stora delar
fungerande rovdjurscentrum, den uppfyller flera av de krav som framförs i
rovdjursutredningen kring ett centrum samt har 15 års erfarenhet av
rovdjursinformation. Samverkan sker redan med den skandinaviska
björnforskningen och Orsa har internationellt därigenom blivit en
samlingspunkt för högkvalitativ forskning om rovdjur. I mer än tio års tid har
rovdjursforskare och doktorander från många länder haft delar av sin
utbildning förlagd till Orsa Finnmark. Björnparken erbjuder redan
tillsammans med rovdjursforskarna bl a föredrag, avancerade
biologguidningar i parken och kunskapsturer på hög nivå ut i vildmarken.
Siljansområdet, där Orsa ingår, utgör turistiskt det mest välbelägna primära
rekreationsområdet i Sverige och mer än 5,5 miljoner människor kan nå
området på mindre än sju timmar.
Med det som vi angett menar vi att Orsa Grönklitt är en naturlig plats för
att etablera ett svenskt rovdjurscentrum. Där finns goda förutsättningar att
utveckla kunskap om rovdjursfrågorna mot bakgrund av att Orsa Grönklitt
redan till stora delar fungerar som ett rovdjurscentrum och uppfyller flera av
de kriterier som ställs upp i utredningen för ett centrum. Mot bakgrund av att
rovdjursfrågorna har en samnordisk karaktär bör centret även bli det samlade
nordiska centret för rovdjursfrågor, forskning och kunskapsuppbyggnad.

Stockholm den 22 september 2000
Per Erik Granström (s)<

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anges om etablering av rovdjurscentrum vid Orsa Grönklitt.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablering av rovdjurscentrum vid Orsa Grönklitt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.