Sveaskog AB

Motion 2018/19:148 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-10-23
Granskad
2018-10-23
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveaskogs bildande av buffertzoner runt naturreservat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveaskog AB har nyligen beslutat att bruka 2 000 hektar skog runt Tivedens nationalpark på ett alternativt sätt och där tillämpa en s.k. anpassad avverkning. Detta får enligt vår mening betraktas som att bolaget inrättar en buffertzon runt nationalparken. Allt började med att tyska turister klagade på ett kalhygge några hundra meter från gränsen till Tivedens nationalpark. Det ledde till att turistföretagen

vädjade till Sveaskog att förändra sitt skogsbruk för att få fler nöjda turister.

Sveaskog beslutade därför nyligen att avsätta 1 000 hektar skog norr om nationalparken och 1 000 hektar söder om den till buffertskog med anpassad avverkning och där större hänsyn ska tas till naturvärden. Det blir en form av hyggesfritt skogsbruk med gallring, plockhuggning och timmerställningar. Enligt Sveaskog räknar man med att förlora 50 procent av intäkterna för skogen på att skapa dessa buffertskogar. Vi menar att skogsägare riskerar att drabbas på många håll om denna typ av buffertzoner blir vanligt förekommande. Inom en snar framtid kanske man har buffertskogar runt samhällen, vilket ger upphov till frågor om hur enskilda skogsägare kommer att påverkas i framtiden. Risken är nu att även enskilda skogsbrukare i närheten av Tivedens nationalpark, men även andra naturreservat, kan tvingas att förändra sitt skogsbruk.

Att inkräkta på rätten att bruka skogen för att marker runt nationalparker skall se attraktiva ut är ett ingrepp på äganderätten. Nationalparker inrättade för att skydda såväl mark som djurliv, men övrig mark skall efter bästa förmåga brukas.

Vi i Sverigedemokraterna anser att Sveaskog bör ompröva sitt beslut att skapa buffertzoner runt Tivedens nationalpark samt att Sveaskog inte ytterligare skapar nya så kallade buffertzoner runt andra naturreservat.

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveaskogs bildande av buffertzoner runt naturreservat och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.