Suicidprevention och snabba insatser

Motion 2008/09:So386 av Ann-Christin Ahlberg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-03
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad kunskap och snabba insatser.

Motivering

En människa som funderar över livets mening, och som planerar att ta sitt eget liv, är en människa i svår nöd. Depressioner och ångest har troligen föregått ett självmord eller ett självmordsförsök. Även den omgivande familjen har kanske levt med oro och ångest. Det är ofta viktigt att sjukvårdens insatser blir snabba och omfattande.

Det är inte så vanligt att man talar öppet om självmord och självmordsförsök. Detta gör att okunskapen i allmänhet är stor kring dessa frågor. Det måste förändras så att frågan blir mer synlig. Med ett dåligt omhändertagande från sjukvårdens sida finns risken att den sjuke skäms över sin sjukdom. De resurser som sjukvården förfogar över finns, men det informeras inte aktivt om dessa. De rutiner som finns inom vården behöver därför också synliggöras på ett bättre sätt än idag.

Det är, med hänvisning till ovanstående, angeläget att frågan omkring depressioner, ångest och självmordsbenägenhet lyfts upp och att man, genom en upplysningskampanj från samhällets sida, visar för allmänheten att det finns insikter, kompetens och erfarenheter som kan och ska användas för de medborgare som är i behov av hjälp och stöd i en situation där man överväger självmord.

Stockholm den 3 oktober 2008

Ann-Christin Ahlberg (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad kunskap och snabba insatser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.