Strategiska Östersjöhamnar

Motion 2022/23:1190 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen undersöka möjligheten att utse hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering av infrastrukturinvesteringar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sjöfarten är ett av de viktigaste sätten att transportera gods på. Mycket tyder också på att sjöfarten kommer att stå för en stor del av ökningen av godstransporter de närmaste åren. Det är också önskvärt att fler godstransporter sker genom sjöfarten då det minskar påverkan på vårt klimat.

Svenska sjöfartstjänster mot omvärlden har nästan fördubblats de senaste 15 åren. Däremot har antalet ton gods inte ökat i samma takt utan gått från 159 miljarder ton 2000 till 169 miljarder ton 2015. I Östersjöområdet har Sverige dessutom en central roll att spela och genom utvidgningen av EU österut skapas stora möjligheter för Sverige och de andra nordiska länderna.

För att lyckas åstadkomma ett väl fungerande och miljövänligt transportsystem krävs bland annat en sammanhållen politik. Det bör för godstransporter pekas ut ett antal särskilt strategiska hamnar. För dessa bör planeringen av infrastruktursatsningar inom sjöfarten samordnas med den som finns för vägar och järnvägar. Sjöfartsverket ges ett ökat ansvar för farledsanslutningar till dessa hamnar.

Norrköpings hamn är en av landets största hamnar, där det hanterade godsvärdet utgör en betydande del av det samlade varuvärdet av import och export över Sveriges hamnar. Hamnen har av de olika transportmyndigheterna och näringslivet pekats ut som en av fyra betydelsefulla intermodala noder inom den nordiska triangeln.

 

 

Teresa Carvalho (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen undersöka möjligheten att utse hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering av infrastrukturinvesteringar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.