Strategi för minskad användning av antibiotika inom EU

Motion 2020/21:3541 av Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka inom EU för att ta fram en strategi för minskad antibiotikaanvändning vid djurhållning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är det land i EU som använder minst antibiotika i sin animalieproduktion enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). I Danmark är användningen cirka tre gånger så hög och i Tyskland 16 gånger högre. Cypern har enligt rapporten från EMA den högsta förbrukningen av antibiotika. Den ligger på ca 30 gånger mer än i Sverige.

I Sverige har veterinärt förskriven antibiotika minskat över tid. Skälet till det är att svenska djur är de friskaste i EU. Risken att få i sig antibiotikaresistenta bakterier via svenskt kött är därför minimal vilket blir allt viktigare ur ett folkhälsoperspektiv. Skälet till att svenska djur är dom friskaste inom EU kan bland annat spåras till de regler som omger djurhållningen i Sverige. Sverige har sannolikt världens striktaste djurskydds­regler. Det är i grunden bra eftersom det bidrar till både friskare djur vid animaliepro­duktion och mindre användning av antibiotika. Problemet är dock att dessa regler är mycket kostnadsdrivande och den svenska andelen av världsmarknaden av t.ex. griskött har mer än halverats under de senaste årtiondena. Politiken bör inte missgynna länder som använder mindre antibiotika i sin djuruppfödning, och arbetet bör genomsyras av att politiken driver på för en generell minskning av antibiotikaanvändning vid djur­uppfödning. Sverige bör därför verka inom EU för att det upprättas en strategi med målet att minska antibiotikabehandlingen vid animalieproduktion inom hela EU.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka inom EU för att ta fram en strategi för minskad antibiotikaanvändning vid djurhållning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.