Strängare straff för sexualbrott mot barn

Motion 2014/15:2319 av Sofia Damm (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av om böter ska förekomma i straffskalor för sexualbrott mot barn.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över straffsatserna för sexualbrott mot barn i syfte att skärpa straffen.

Motivering

I dag döms många till bötesstraff för sexualbrott riktade mot barn. Straffen står inte i proportion till de allvarliga brott det handlar om, vilket även FN har konstaterat.

Enligt Ecpat är böter fortfarande en vanlig påföljd vid följande brott:

BrB, 6 kap, § 8 – sexuell posering, böter eller fängelse i högst två år.

BrB, 6 kap, § 9 – köp av sexuell handling av barn, böter eller fängelse i högst två år.

BrB, 6 kap, § 10 – sexuellt ofredande, böter eller fängelse i högst två år.

BrB, 6 kap, § 10 a – kontakt med barn i sexuellt syfte, böter eller fängelse i högst ett år.

BrB, 16 kap, § 10 a – barnpornografi ringa brott, böter eller fängelse i högst sex månader.

Jag anser därför att minimistraffen för sexualbrott mot barn ska höjas, och att en översyn görs om böter över huvud taget ska finnas med i straffskalan.

Polisen uppger också att det ofta handlar om mycket stora resurser för att utreda dessa brott och när det handlar om bötesbrott har de svårt att få tillgång till alla de redskap som de skulle få, som exempelvis hemliga tvångsmedel, om dessa brott hade högre straff. Även detta visar att en översyn är angelägen. En skärpning av straffen skulle innebära att brotten ges högre prioritet.

.

Sofia Damm (KD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av om böter ska förekomma i straffskalor för sexualbrott mot barn.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över straffsatserna för sexualbrott mot barn i syfte att skärpa straffen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.