Till innehåll på sidan

Stoppa nyckelbiotopsinventering

Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att nyckelbiotopsinventeringen inte införs förrän frågan om ersättning till markägaren är utredd och ersättningen är skälig och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nyckelbiotoper och biologisk mångfald är bra ur både biologiska och trivselmått men hanteringen av nyckelbiotoper i Sverige lägger en våt filt över brukandet. Ett brukande som är en förutsättning för att den biologiska mångfalden ska trivas och frodas.

Det är oerhört tråkigt när man träffar lantbrukare och skogsägare som är livrädda för nyckelbiotopinventeringar där risken är att få ett brukandeförbud över sina marker som brukats av generationer tidigare. Ett brukande som lett till att det idag finns natur som är värdefull. Skogsägare tvingar sig själva att röja hårt med risk för att nyckelbiotoper ska frodas.

Idag utgår ingen ersättning att tala om för den markägare som beläggs med brukandeförbud av sin skog eller mark. Brukandeförbud som i vissa fall dessutom miss­gynnar den biologiska mångfald som avsågs skyddas.

Till dess att ersättningsnivån är skälig och det finns en långsiktig dialog mellan stat och markägare bör således alla nyckelbiotopinventeringar stoppas.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att nyckelbiotopsinventeringen inte införs förrän frågan om ersättning till markägaren är utredd och ersättningen är skälig och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.