Till innehåll på sidan

Stoppa förföljelsen av Iraks kristna

Motion 2021/22:2989 av Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för en FN-resolution för att skydda kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Sverige kan stödja återuppbyggandet och återvändandet efter terrorsekten Islamiska statens förföljelse och folkmord på kristna och jezidier i Irak, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och EU behöver göra mer för att garantera säkerheten i Irak och för att bidra till självstyre för den kristna befolkningen på Nineveh, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Under Islamiska statens folkmord i Syrien och Irak fördrevs människor från sina hem. Hemmen brändes och kyrkor vandaliserades. Man ställdes inför valet att fly eller låta sig mördas om man inte ville konvertera till islam. Kristna avrättades genom korsfäst­ning och kvinnor tillfångatogs och våldtogs. Hundratusentals kristna flydde därför sina hem på Nineveh-slätten i norra Irak, sommaren 2014. Mer än halva staden Karamles förstördes av Islamiska staten. Nu är kyrkan St. Adday Church återuppbyggd, men det trasiga kyrktornet med sitt vanhelgade kors har fått sitta kvar som en påminnelse om det mörker och förtryck som Islamiska staten står för.

I staden Tel Skuf gick Islamiska staten från hus till hus. Man målade bokstaven N som i ”Nasrani” på dörrarna där det bodde kristna. Husen förstördes och brändes. Fort­farande syns skotthåll i vissa av fasaderna. St George’s Chaldean Church i Tel Skuf vandaliserades grovt av IS, men nu är den återuppbyggd tack vare europeiskt bistånd.

Husen ska nu återuppbyggas så att människor kan återvända, men fortfarande förföljs kristna i Irak. Den islamistiska föreställningen om kristna som otrogna lever kvar. Samtidigt växer det shiitiska hotet mot kaldéer, assyrier och syrianer. Kristna trakasseras och företagare bojkottas på ett sätt som åter har drivit människor bort från sina hem, med tyst godkännande från Bagdad. Situationen för de kristna i Irak är mycket allvarlig och läget riskerar att förvärras på grund av Irans inflytande över Irak.

I Mosul fanns 200 000 kristna år 2014. Endast ett fåtal familjer har vågat återvända efter terrorsektens härjningar. Bara en femtedel av de 1,5 miljoner kristna som levde i Irak för tjugo år sedan finns kvar i landet idag.

Den kristna befolkningen i Mellanöstern riskerar att helt försvinna om inget görs för att garantera säkerheten när kristna flyktingar nu återvänder för att återuppbygga sina hem. Det är uppenbart att den säkerhetsmässiga uppdelningen av Nineveh, som har styckat upp det kristna området, inte är långsiktigt hållbar. Det behövs en gemensam politisk och säkerhetsmässig lösning för hela Nineveh-slätten.

Sverige behöver nu göra mer för att garantera säkerheten i Irak. Sverige bör verka för en FN-resolution som särskilt lyfter frågan om att skydda kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern. Vi bör stödja återuppbyggandet och återvändandet till Nineveh efter terrorsekten Islamiska statens förföljelse och folkmord på kristna och jezidier och vi behöver arbeta för att assyrier/syrianer/kaldéer ges rätt att besluta om Ninevehs framtid genom politiskt självstyre inom ramen för Iraks konstitution.

EU och USA skulle kunna påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska påtryckningar i form av villkorade internationella avtal och om så krävs och även fryst utvecklingsbistånd. Sverige är en av de största biståndsgivarna i världen och att inte ställa krav när det gäller skyddet av den kristna befolkningen i Irak vore att svika offren för Islamiska statens folkmord.

 

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och EU behöver göra mer för att garantera säkerheten i Irak och för att bidra till självstyre för den kristna befolkningen på Nineveh, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Sverige kan stödja återuppbyggandet och återvändandet efter terrorsekten Islamiska statens förföljelse och folkmord på kristna och jezidier i Irak, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för en FN-resolution för att skydda kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.