Stopp för överimplementering av EU-direktiv

Motion 2021/22:1359 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid implementering av EU-direktiv så måste tydligheten vid beredningen vara mycket bättre och det måste tydligt framgå vad som är en miniminivå, för att minska risken att Sverige på grund av kunskapsbrist överimplementerar ett EU-direktiv, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige har under lång tid varit känt för att överimplementera EU-direktiven. Detta måste upphöra, och vad EU-direktiven faktiskt kräver och hur andra länder har implementerat direktiven måste tydligare framgå innan beslut. Det behövs en tydlig jämförelse med andra länder i fråga om hur man implementerat olika EU-direktiv på en miniminivå.

Att en regering försöker gå via EU eller skylla på EU för att ändra eller skärpa en lagstiftning i Sverige är långtifrån acceptabelt. EU-direktiven har ofta en rad möjligheter till undantag och ger ofta enskilda länder möjlighet att anpassa EU-direktiven för sitt land. Detta utnyttjas sällan, vilket gör att Sverige implementerar många EU-direktiv hårdare än vad andra länder gör. Att gå längre än vad EU begär är ju upp till varje land att avgöra men det får inte vara så otydligt i beredningen inför beslut om implemen­tering av EU-direktiv att beslutsfattare och befolkningen i landet tror att det var nödvändigt.

Därför måste tydligheten inför implementeringen av EU-direktiv bli mycket tydligare. Det måste tydligt framgå vad som är en miniminivå och det måste jämföras med andra länders tolkningar. Sverige måste också våga göra sin egen tolkning och sin egen implementering och i sådana fall våga stå upp mot EU och hävda sin rätt till tolkning. Sverige ska inte överimplementera EU-direktiv utan istället våga stå upp för sin åsikt och sin tolkning av EU-direktiven.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid implementering av EU-direktiv så måste tydligheten vid beredningen vara mycket bättre och det måste tydligt framgå vad som är en miniminivå, för att minska risken att Sverige på grund av kunskapsbrist överimplementerar ett EU-direktiv, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU40
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.