Stöd till handkapporganisationer

Motion 2008/09:So414 av Pia Nilsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till handikapporganisationerna.

Motivering

Regering och riksdag ställer stora förväntningar på handikapporganisationerna. I Från patient till medborgare, regeringens 10-års program för handikappolitiken, betonas handikapprörelsens betydelse för att genomföra detta. Den nya FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ställer ännu större och nya krav på handikapprörelsen.

Handikapporganisationerna har viktiga erfarenheter av hur samhället fungerar för personer som har funktionsnedsättningar. De vet bristerna i rehabiliteringen, vilka hinder som finns i kollektivtrafiken och hur en bristande samordning mellan myndigheter drabbar den enskilde individen. De känner också till att ett stort antal skolor inte tar hänsyn till elever med funktionsnedsättningar och att fördomar och andra hinder leder till att personer med funktionsnedsättning inte får jobb.

De centrala handikapporganisationerna är motorer i en stor ideell rörelse, som har mer än 500 000 medlemmar, där både samhällsnytta och medlemsnytta står i fokus. Handkappförbunden är viktiga aktörer när politiken ska utformas och de ingår i mer än 150 olika samrådsorgan.

Mot den bakgrunden bör regeringen i statsbudgeten för år 2009 klargöra hur man vill stödja handikapporganisationernas fortsatta och viktiga arbete för ett samhälle för alla.

Stockholm den 29 september 2008

Pia Nilsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till handikapporganisationerna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.