Stöd till dem som behöver speciallivsmedel

Motion 2007/08:So476 av Jan-Olof Larsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-04
Numrering
2007-10-08
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till dem som behöver speciallivsmedel.

Motivering

Mycket har skett inom handikappområdet de senaste åren. Men inom området för specialkost har det gått åt andra hållet då man efter skatteomläggningen tog bort avdraget för specialkost. Det var en riktig åtgärd men problemet är att det inte kom något annat i stället.

I Sverige har vi ett system med högkostnadsskydd för kostnader som är kopplade till sjukdom och funktionshinder. Men den stora patientgrupp som behöver speciallivsmedel täcks inte av dessa högkostnadsskydd. Antalet berörda är ganska många. Exempelvis är 4 av 1 000 svenskar glutenintoleranta.

Det system som i dag finns fungerar dåligt, och det är endast barn och ungdomar under 16 år som har en lagstadgad rätt att få stöd. Med tanke på att behovet kan vara livslångt är det rimligt att den nuvarande åldersgränsen för rätt till prisnedsatta livsmedel i läkemedelsförmånen tas bort. Det är också rimligt att ett medicinskt konstaterat behov av speciallivsmedel för såväl barn som vuxna jämställs med behov av läkemedel och ges ett samhällsstöd.

Flera utredningar har gjorts. Riksdagen har vid flera tillfällen i stor enighet uttalat behovet av ett nationellt enhetligt förmånssystem avseende speciallivsmedel i öppen hälso- och sjukvård. Några nya initiativ tas dock inte i regeringens budgetproposition. Det är angeläget att denna fråga löses, så att även vuxna personer som behöver speciallivsmedel får en lagstadgad rätt till stöd.

Stockholm den 1 oktober 2007

Jan-Olof Larsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till dem som behöver speciallivsmedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.