Till innehåll på sidan

Stöd till barn med synfel

Motion 2008/09:So307 av Fredrik Olovsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-02
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktlinjer angående stöd till barns glasögon.

Motivering

Att ett barn kan se ordentligt är ofta nödvändigt för att han eller hon ska kunna leka och vara med i gemenskapen och kunna följa med i skolan på samma villkor som andra barn. Många synfel är också ganska lätta att korrigera med hjälp av glasögon.

Samtidigt vet vi att kostnader för glasögon är en tung börda för många familjer, inte minst om synfelen drabbar barn som ofta behöver nya glasögon. Enligt Rädda Barnen lever 240 000 barn i ekonomiskt utsatta hushåll som har svårt att få vardagsekonomin att gå ihop.

Landstingen ger olika slags bidrag i dessa situationer, men variationen mellan olika landsting är mycket stor när det gäller hur ofta, hur mycket och varför man kan få stöd. I vissa landsting får familjen mycket stöd, i andra lämnas ingen hjälp alls. För barn med synfel är det mycket viktigt att få glasögon tidigt för att få bästa tänkbara synutveckling. Detta kan sällan rättas till senare i livet. Det finns därför all anledning att klargöra om glasögon ska vara att betrakta som en medicinsk behandling och att det därför finns skäl för landstingen att ge ökat stöd till barns glasögon. Det är dessutom landstingets ansvar att erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade. I de fall ett synfel är så svårt att det definieras som ett funktionshinder ska landstinget erbjuda de hjälpmedel som krävs.

Det behövs genomarbetade riktlinjer till landstingen kring stödet till barns glasögon. I dagens läge är det uppenbart att landstingen inte har tillräckliga anvisningar för arbetet, eftersom likartade synfel och situationer behandlas väldigt olika. Det gör att den enskilda familjens boendeort och inte dess problem avgör vilket stöd samhället bistår med.

Stockholm den 30 september 2008

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktlinjer angående stöd till barns glasögon.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.