Stöd och hjälp för spelberoende

Motion 2001/02:Kr245 av Eskil Erlandsson och Sofia Jonsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2001-10-05
Numrering
2001-10-05
Hänvisningsförslag
2001-10-05
Utskottsförslag
2001-10-05
Granskning
2001-10-05
Registrering
2001-10-05
Hänvisning
2001-10-11
Bordläggning
2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att vidta åtgärder för att minska spelmissbruket.

Motivering

Undersökningar från andra västländer visar att 1,5–4 % av den vuxna befolkningen är beroende av spel. Beroendet leder alltför ofta till att individer och familjer kommer in i svåra sociala såväl som ekonomiska problem.

Spelberoendet betraktas inte som en sjukdom i Sverige, trots att det delvis kan jämföras med alkoholism eller narkomani. Det finns idag behandlingsmetoder som kan rädda tillbaka människor till ett normalt liv igen. Dessa behandlingar kostar emellertid pengar. Oftast är det kommunernas socialnämnder som av samhällets organ först kommer i kontakt med ovan relaterade problem. Socialnämnderna i sin tur har oftast knappa ekonomiska resurser att ta fram för att hjälpa individer att lösa problemen som uppstått. Samtidigt är alla medvetna om att stora pengar dras in till statskassan i form av spelskatter. Rimligen borde en del av dessa pengar avsättas för att hjälpa människor som får problem i samband med spel.

Samhället totalt måste alltså enligt vår uppfattning hjälpa till för att färre människor ska råka in i beroendet av spel och speciellt stötta det samhälleliga organ som främst kommer i kontakt med människor som råkat in i spelberoendet, nämligen kommunernas socialnämnder.

Förslag från vår sida kan vara att:

 • Minska möjligheten att göra reklam för olika spel, genom att på något sätt begränsa hur mycket pengar en spelanordnare får satsa på reklam. Antingen genom en procentsats eller ett bestämt belopp (t ex ett visst antal basbelopp).

 • Inrätta en oberoende etisk nämnd som granskar all reklam för olika spel i Sverige oavsett vem som driver spelet. Spelreklamen skildrar ju bara vad som händer när man vinner.

 • Avsätt medel från skattedelen eller på omsättningen till en fond som bekostar vård av spelmissbrukare. (Detta skulle hjälpa landets socialnämnder.)

 • Spelanordnare görs skyldiga att avsätta pengar till forskning om spelmissbruk.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2001

Eskil Erlandsson (c)

Sofia Jonsson (c)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att vidta åtgärder för att minska spelmissbruket.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.