Till innehåll på sidan

Stöd för hörselhjälpmedel i samlingslokaler

Motion 2014/15:805 av Lena Ek och Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Boverket i uppdrag att sammanställa och ge förslag på behovet av, och formerna för, ekonomiskt stöd för installation av hörselhjälpmedel i offentliga lokaler.

Motivering

Enligt Hörselskadades riksförbund finns det ca 1,3 miljoner människor i Sverige som har nedsatt hörsel varav ca 560 000 skulle ha nytta av en hörapparat. Det finns dessutom ca 13 000 döva personer. En hörapparat förstärker ljudet. Förutom en eller två mikrofoner kan en hörapparat också vara försedd med en telespole som kan ta emot signaler från en teleslinga.

 

Tillgänglighet för funktionsnedsatta är en viktig demokratiprincip. Därför behöver samhället steg för steg arbeta för tillgänglighet. Här ingår också att offentliga lokaler och samlingslokaler ska kunna ha hjälpmedel för hörselskadade. Hörslingor (induktionsslinga, teleslinga) är ett sådant praktiskt hjälpmedel. Många offentliga lokaler som biografer, kyrkor och andra samlingslokaler har hörslingor installerade. Dock långt ifrån alla. Särskilt mindre föreningar har inte ekonomisk möjlighet att kunna installera sådan utrustning. Det finns också lokaler där kommunfullmäktigesammanträden hålls som inte har hörselhjälpmedel. Att kunna delta i det offentliga livet skulle bidra till ökad livskvalitet för hörselskadade och är en rättighetsfråga. Det borde inom kulturområdet respektive landsbygdsprogrammet finnas möjlighet att söka bidrag för installation av hörselhjälpmedel i offentliga lokaler.

.

Lena Ek (C)

Annika Qarlsson (C)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Boverket i uppdrag att sammanställa och ge förslag på behovet av, och formerna för, ekonomiskt stöd för installation av hörselhjälpmedel i offentliga lokaler.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.