Till innehåll på sidan

Sternrapport om kemikalier

Motion 2009/10:MJ392 av Anita Brodén (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-05
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ till en Sternrapport om kemikalier.

Motivering

Nicholas Stern har i en uppmärksammad rapport beskrivit de samhällsekonomiska konsekvenser som det innebär om man gör klimatsatsningar i närtid eller i framtid.

En liknande modell skulle kunna användas för att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna, och vinsterna, inom kemikalieområdet.

Det finns en hel del underlag från Reacharbetet, SVHC – EU:s lista på kemikalier som exempelvis är cancerogena – samt en hel del nordiska studier och internationella rapporter.

Helt nyligen uppmärksammade en forskningsrapport sambandet kring flamskyddsmedel och testikelcancer.

En ekonomisk Sternrapport skulle kunna sätta fingret på de ekonomiska konsekvenser en utfasning, alternativt fortsatt användning, av de kemikalier som produceras i hög utsträckning och som har de sammantaget ”värsta” kriterierna.

Rapporten bör ha EU som uppdragsgivare, varför Sverige skulle kunna ta initiativ till en ekonomisk kemikalie-Sernrapport.

Detta bör komma regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ till en Sternrapport om kemikalier.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.