Till innehåll på sidan

Statligt lån för utgifter vid miljöprövning

Motion 2005/06:N411 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2005-10-05
Hänvisning
2005-10-13
Bordläggning
2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statligt lån för utgifter i samband med miljöprövning.

Motivering

Vid miljöprövning krävs ofta ett omfattande underlag som kräver kostsamma undersökningar och utredningar, oftast med konsulthjälp. För stora företag är det möjligt att ligga ute med stora belopp under prövningstiden. Men för små företag är det ett stort hinder för utvecklingen eftersom många företagare inte har likviditet till det.

Ett verkligt exempel är ett företag som vill bygga vindkraft till havs. Kostnaden för att ha ett tillräckligt beslutsunderlag till miljödomstolen och regeringen överstiger 20 miljoner kronor. Efter det att mer än fem år har gått så är ännu inte alla nödvändiga beslut tagna eftersom den här typen av ärenden alltid överklagas till sista instans. Att ligga ute med 20 miljoner kronor utan att få avkastning på kapitalet i minst fem år är ingen bra affär och endast kapitalstarka företag klarar av det.

Skall även mindre och nystartade företag klara utgifterna vid miljöprövning krävs någon form av lån från samhället. Därför bör staten tillhandahålla lån till företag som söker miljöprövning som täcker utgifterna för att ta fram underlaget till miljöprövningen, under tiden som prövning pågår. När beslut i miljöprövningen har vunnit laga kraft så skall den sökande betala tillbaka beloppet. Lånet skall vara ränte- och amorteringsfritt under den tid som miljöprövningsprocessen pågår. Det ger dessutom ett incitament till staten att snabba på handläggningen av ärenden. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2005

Roger Tiefensee (c)

Agne Hansson (c)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statligt lån för utgifter i samband med miljöprövning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.