Till innehåll på sidan

Statligt ansvar för Skissernas museum, Historiska museet och Universitetsbiblioteket i Lund

Motion 2019/20:1052 av Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om man bör se över förutsättningarna för Skissernas museum, Historiska museet och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet som nationella kulturangelägenheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kultur är grunden i ett demokratiskt samhälle och måste därför tillgängliggöras för alla. Kommuner, regioner och stat har olika ansvar och möjligheter att tillgängliggöra kultur för fler. Skissernas museum i Lund är ett unikt museum som idag är direkt underställt rektorsämbetet vid Lunds universitet. Det är ett museum som följer och visar hela den konstnärliga processen och som dessutom har världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell offentlig konst. Det finns också ett omfattande bild- och klipparkiv utifrån offentlig konst från både svenska och interna­tionella dagstidningar samt tidskrifter från 1930-talet fram till idag. Detsamma gäller Historiska museet vid Lunds universitet som har till uppgift att utöver att medverka i forskning och grundutbildning ta hand om arkeologiska fynd från Skåne samt att berätta för allmänheten om samlingarna. Samma sak gäller Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet som har ansvar för det nationella reservexemplaret av allt svenskt tryck. Det innebär att Universitetsbiblioteket ska ta emot, bevara och tillhandahålla allt svenskt tryck. Utöver detta tillhandahåller och tillgängliggör biblioteket dessutom en av landets största samlingar av licensierade och fria elektroniska tidskriftsartiklar och e-böcker.

Finansiering för dessa verksamheter sker idag till största del av de anslag som Lunds universitet får för att bedriva utbildning. Museerna och biblioteket har en sådan bety­delse utifrån sin särart att staten borde ta ett särskilt ansvar för att den finansieras särskilt vid sidan av de medel som universitetet blir tilldelat för utbildning. Det ska inte råda någon konkurrens mellan studenternas grundutbildning och bevarandet av och an­svaret för så viktiga kulturinstitutioner som Skissernas museum, Historiska museet och Universitetsbiblioteket.

 

 

Elin Gustafsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om man bör se över förutsättningarna för Skissernas museum, Historiska museet och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet som nationella kulturangelägenheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.