Statliga bolagsstyrelser

Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en bättre geografisk spridning bland ledamöter i statliga bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit många steg för att bryta storstads­centreringen bland annat genom att lokalisera fler statliga arbetstillfällen utanför storstäderna. Det är bra, men fler saker behöver göras för att hela Sverige ska leva. En viktig faktor och maktspelare är de statliga bolagen.

De statliga bolagens verksamheter återfinns i hela landet. Att Sveriges befolkning hyser förtroende för deras arbete och beslut är en viktig fråga för bolagens existens, inte minst där bolagen har en stor inverkan på lokalsamhället (exempelvis de verksamheter som innefattar utvinning av naturresurser). Ur legitimitetssynpunkt bör därför de statliga bolagsstyrelserna ha en bred geografisk representation, inte minst för att de statliga bolagens verksamhet angår oss alla.

Idag är sammansättningen av ledamöterna i de statliga bolagsstyrelserna dåligt fördelad ur geografisk synpunkt. Av ledamöternas geografiska hemvist finns en koncentration till södra Sverige och storstäderna, snarare än en representation från hela landet. Det är betydligt fler styrelseledamöter som bor på Östermalm i Stockholm, än styrelseledamöter som bor i länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg tillsammans. Var ledamöterna är bosatta för tillfället betyder givetvis inte att de inte bott, vuxit upp i eller har erfarenheter av andra delar av landet. Det finns dock en logik i att ha styrelseledamöter som finns förankrade i lokalsamhällena runt om


i landet. Därför bör regeringen verka för en bättre geografisk representation i styrelserna än vad det är idag.

 

 

Ida Karkiainen (S)

 

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Linus Sköld (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en bättre geografisk spridning bland ledamöter i statliga bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.