Statlig närvaro i kommunerna

Motion 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i landets kommuner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler av landets kommuner saknar idag fast statlig närvaro. Såväl polisen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket har centrerat sin verksamhet och lämnat de mindre kommunerna. Nya samverkansformer bör övervägas för att inte medborgares möjlighet till personlig kontakt med statliga myndigheter och servicefunktioner.

Utredning redan gjord

2009 överlämnade Lars Högdahl Utredningen om utveckling av lokal service i samverkan (Fi 2007:06) till regeringen.

Utredningen tog upp många av de problem som sedan dess accelererat och är en del i att många människor som bor utanför de större städerna känner sig åsidosatta av samhället.

Utredningen föreslår precis som dess rubrik säger service i samverkan. Det innebär inte att varje enskild myndighet ska ha ett eget kontor i varje kommun. Däremot ska det finnas en lokal kontaktpunkt för statliga myndigheter, gärna i samverkan med kommunen.

Medborgarperspektiv för myndighetsperspektiv

Läser man de remissvar som inkom på Högdahls utredning så kan man konstatera att de flesta remissinstanserna var positiva. Inte minst kommunerna såg möjligheter att tillgodose stora delar av sina invånares behov av kontakt med statliga myndigheter genom den föreslagna lösningen. De som var mest negativa var de berörda myndigheterna.

Här handlar det om att prioritera medborgarperspektivet före myndighetsperspektivet. Myndigheterna finns till för medborgarna – inte det motsatta.

Servicekontor

I budgeten för 2018 föreslår regeringen att en samordning i servicekontor ska ske på orter där myndigheterna redan idag finns representerade. Man föreslår dessutom att nya servicekontor ska öppnas på ett tiotal platser i landet.

Detta är ett steg i rätt riktning, inte minst vad gäller samverkan mellan olika myndigheter och deras kontaktyta gentemot medborgarna. Men vi anser att mer behöver göras. Det bör finnas ett statligt kontaktcenter genom service i samverkan i landets alla kommuner.

Goda möjligheter

Sveriges myndigheter har historiskt haft ett gott anseende. Ett av skälen till detta har varit just närheten till medborgarna. Den lokala närvaron har inneburit att myndigheterna haft en kännedom om förutsättningarna på orten och kunnat hitta lösningar utifrån dessa givna förutsättningar. Personlig kontakt har dessutom ingett ett förtroende och myndigheten har haft ett ansikte.

Teknikutvecklingen har gett oss möjligheter till kommunikation på andra sätt och möjlighet till 24-timmarsmyndigheter. Detta är positivt, men ensidig hänvisning till tekniska lösningar drabbar i slutändan de som inte har eller är bekväma med tekniken. Detta är oftast de människor som dessutom är i mest behov av stöd och hjälp.

Vi ser en lokal gemensam kontaktpunkt – servicepunkt – för statlig verksamhet som en lösning på detta problem. Denna kan med fördel skapas i samverkan med kommunen.

 

 

Erik Ezelius (S)

 

Carina Ohlsson (S)

Patrik Björck (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i landets kommuner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.