Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor

Motion 2013/14:Ju24 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2013/14:208
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2014-04-10
Bordläggning
2014-04-16
Hänvisning
2014-04-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska införas en 24-årsregel, likt den som finns i Danmark, för den som gifter sig med någon utanför EU och sedan vill få honom eller henne att anhöriginvandra hit.

Motivering

Äktenskap präglade av tvång och hedersförtryck drabbar främst personer med utländsk bakgrund och kan se olika ut från fall till fall. Ibland arrangeras sådana äktenskap exempelvis genom att en person som vuxit upp här, tvingas gifta sig med någon från hemlandet. Ibland kan det till och med ske genom att en person vilseleds till att åka på semester till hemlandet, för att sedan över

För att stävja det stora mörkertalet tvångsäktenskap som sker på det ovan beskrivna sättet, och som kanske aldrig kommer till rättsväsendets kännedom, har vårt grannland Danmark infört en s.k. 24-årsregel. Regeln innebär att båda parter i ett äktenskap måste ha fyllt 24 år, för att den ena parten ska kunna anhöriginvandra till Danmark från ett land utanför EU.

Resonemanget bakom regeln är att det generellt bör vara svårare att tvinga en 24-åring, som kanske hunnit utbilda sig, som flyttat hemifrån och som blivit ekonomiskt självständig till äktenskap, jämfört med en 18-åring som helt eller delvis lever ett liv styrt av släkt och familj.

Erfarenheterna från Danmarks nu mer än tio år gamla reform, visar att 24-årsregeln gav en relativt snabb effekt. Den förändrade migrationen till Danmark på så sätt att giftermål minskade som skäl till anhöriginvandring bland mycket unga. Jag anser därför att en 24-årsregel även bör införas i Sverige, för att stävja det stora mörkertalet tvångsäktenskap som aldrig kommer till rättsväsendets kännedom.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska införas en 24-årsregel, likt den som finns i Danmark, för den som gifter sig med någon utanför EU och sedan vill få honom eller henne att anhöriginvandra hit.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.