Stärkt nordiskt samarbete

Motion 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. (KD, FP, MP, C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett fortsatt arbete för att undanröja gränshinder.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Norden som en fullt ut gemensam arbetsmarknad.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en gemensam auktorisation av en utbildning som är godkänd i ett broderland.1

1 Yrkande 3 hänvisat till UbU.

Motivering

Samarbetet i Norden har utvecklats och stärkts och flera gränshinder har hanterats och eliminerats under de senaste åren. Men det återstår fortfarande flera hinder som hämmar utvecklingen. Detta blir mycket tydligt i de geografiska områden där gränspendling är vanlig, särskilt i Öresundsregionen men även vid norska gränsen och i Tornedalen. Regeringen bör öka sin strävan efter fullständig integration. Ett konkret exempel är det så kallade extrajobbsförbudet där en person med inkomster från både Sverige och Danmark riskerar att få betala både svenska och danska arbetsgivaravgifter på den danska lönen.

Arbetslösheten är ett problem i alla de nordiska länderna. Särskilt ungdomsarbetslösheten måste bekämpas med alla tillgängliga medel. Det handlar om att ge våra ungdomar ett fäste på arbetsmarknaden, som en god start i livet. 5–10 procent av de nordiska ungdomarna i åldern 15–24 år saknar utbildning, arbete och arbetsträning. Ambitionen måste vara att Norden ska fungera som en fullt ut gemensam arbetsmarknad.

En viktig grund för att Norden ska kunna fungera som en fullt ut gemensam arbetsmarknad är att en godkänd utbildning i ett land också är godkänd i de andra nordiska länderna. Ett exempel är utbildningen till elektriker, där en isländsk färdigutbildad elektriker inte kan få arbete i Norge om han inte också har minst två års erfarenhet i yrket från Island. Sådana gränshinder finns även inom hälso- och sjukvården. Arbetskraftsbehoven varierar inom olika yrken och mellan länderna och en gemensam auktorisation av yrkesutbildningar skulle bidra till att bättre täcka dessa arbetskraftsbehov.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 5 oktober 2012

Anders Andersson (KD)

Anita Brodén (FP)

Jan Lindholm (MP)

Åsa Torstensson (C)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett fortsatt arbete för att undanröja gränshinder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Norden som en fullt ut gemensam arbetsmarknad.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en gemensam auktorisation av en utbildning som är godkänd i ett broderland.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.