Stärkt konkurrenskraft för Sveriges bönder

Motion 2021/22:2678 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att den gemensamma jordbrukspolitiken i EU uppdateras så att konkurrenskraften för Sveriges bönder stärks och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges regering måste än mer driva på i EU för att den gemensamma jordbruks­politiken i EU uppdateras så att konkurrenskraften för svenska bönder stärks. Det kan inte vara rimligt att Sveriges bönder ska tvingas till särkrav och sämre konkurrenskraft genom högre skatter och krångligare regelverk utan att regeringen aktivt arbetar för att driva EU:s jordbrukspolitik i den riktningen som skulle kunna stärka Sveriges bönders konkurrenskraft och lönsamhet.

Idag agerar regeringen för passivt med att förbättra villkoren för Sveriges bönder här i Sverige, samtidigt som man är för passiv att driva på i EU för en jordbrukspolitik som bättre skulle gynna svenskt lantbruk.

Att passivt se på när Sveriges bönder konkurreras ut och importen från andra länder ökar är inte acceptabelt, därför måste regeringen verka för att den gemensamma jord­brukspolitiken i EU uppdateras så att konkurrenskraften för Sveriges bönder stärks.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att den gemensamma jordbrukspolitiken i EU uppdateras så att konkurrenskraften för Sveriges bönder stärks och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.