Till innehåll på sidan

Stärkning av folkbildningen

Motion 2022/23:271 av Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka folkbildningens roll och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Folkbildningen är en viktig del av civilsamhället, med fria, självständiga aktörer, som har ett specifikt uppdrag inom bildnings- och utbildningsverksamhet. Den bygger på hundraåriga traditioner och erfarenheter som är centrala i vårt samhällsbyggande. Folk­bildningen är deltagarstyrd och bygger på fritt och frivilligt deltagande, vilket har haft en enorm betydelse för framväxten av kunskapssamhället. Två nyckelaktörer inom folkbildningen är studieförbunden och folkhögskolorna som har en stark anknytning till folkrörelserna. Studieförbunden finns i hela landet och kan beskrivas som en mötesplats för bildning och kultur. Folkhögskolan erbjuder bildning och utbildning i form av konst, musik eller yrkesutbildning. Enligt Sveriges folkhögskolor finns det 155 folkhögskolor i Sverige och 113 drivs av folkrörelser eller andra organisationer och resterande av regioner/landsting eller kommuner.

Men folkbildningen står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller finansiering. Tusentals ideella krafter bär folkbildningen men utan långsiktig finansiering urholkas verksamheten. Exempelvis har pandemin drabbat folkhögskolorna hårt och fler insatser behövs så att folkbildningen kan utvecklas i hela landet. Mycket av dess verksamhet, likt många andra i samhället omvandlades de delarna av utbildningen till digitala. Men inställda kurser och konferenser har lett till minskade intäkter. För att motverka uppsäg­ningar och bibehålla god kvalitet på kurserna skriver Folkbildningsrådet i sitt budget­underlag för perioden 2023–2025 att de generella statsbidragen måste höjas.

Vi måste värna och stärka folkbildningens roll och inkluderande undervisningsform. Antalet utbildningsplatser bör fortsätta att öka och fler satsningar göras för att stärka folkhögskolelärarna och folkhögskolepedagogiken. Studieförbundens verksamhet ska värnas, utvecklas i hela landet och ses som en viktig del i alla människors möjlighet till livslångt lärande.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka folkbildningens roll och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.