Stärk tjänstemannaansvaret

Motion 2017/18:1862 av Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur tjänstemannaansvaret i offentlig förvaltning kan stärkas så att tjänstefel kan bekämpas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt den begränsade lagstiftning som nu gäller är tjänstefel ett brott som av till exempel oaktsamhet kan begås vid myndighetsutövning.

Enligt den tidigare lagstiftningen var tjänstefel inte begränsat till myndighetsutövning. Denna inskränkning innebär att det numera är mycket få fall som kan åtalas enligt brottsbalkens bestämmelse om tjänstefel.

Allt fler anställda i offentlig förvaltning anmäls för tjänstefel, men allt färre döms för det. Inte ens Transportstyrelsens gd:s åsidosättande av säkerhetsreglerna vid it-upphandling har granskats enligt lagen om tjänstefel, utan har endast vidgått vårdslöshet med hemlig uppgift.

Min förra riksdagskollega Anne-Marie Pålsson vill att tjänsteansvaret väsentligt ska utvidgas, samt att en etikkod ska införas för tjänst i staten. Det kunde t ex ha stärkt tjänstemännen runt Transportstyrelsens gd och fått dem att agera starkare.

I övriga nordiska länder torde tjänstemannaansvaret vara tydligare liksom sanktionsmöjligheterna om det brister.

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, har man i Finland behållit den gamla betydelsen av tjänstefel. Politiker har personligt straffrättsligt ansvar för lag- och domstolstrots. I Danmark finns också ett personligt ansvar och i Norge finns en tillsynsmyndighet som kan upphäva eller ändra kommunala beslut.

Riksdagen bör tillkännage för regeringen att man bör utreda ett starkare tjänstemannaansvar i enlighet ved vad som anförs i denna motion.

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur tjänstemannaansvaret i offentlig förvaltning kan stärkas så att tjänstefel kan bekämpas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.