Stammandes situation

Motion 2008/09:So377 av Hans Backman (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-03
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att vidta åtgärder som medför att de stammandes situation underlättas.

Motivering

Stamning är ett funktionshinder som fortfarande bedöms som något som inte är så farligt, något nervöst eller något man kan göra narr av, vilket inte minst många filmer bevisar om och om igen.

Stamning är det svarta fåret bland handikappgrupperna. Många inser inte att stamningen styr hela den stammandes sociala liv på samma sätt som till exempel en hörselskada gör för en hörselskadad person. Föräldrarnas oro över barnets framtid, skolans okunskap som riskerar leda till dåliga betyg, oviljan att anställa en person som har detta handikapp och det faktum att hela det sociala umgänget påverkar den drabbades livssituation är erfarenheter som stammande och hörselskadade ofta har gemensamt.

Stamningsproblematiken kan minskas genom tidiga insatser av adekvat stamningsterapi, ökad förståelse och kunskap bland skolpersonal, arbetsgivare och omgivning. Tillgången av logopeder och talpedagoger samt hjälpmedel och en förstående omgivning är faktorer som gör vardagen lättare för den stammande. Att spara in på forskning och hjälpmedel riskera därför att leda till mycket stora kostnader för samhället i form av arbetslöshet och social utslagning.

Mot bakgrund av detta vill jag därför poängtera vikten av att vidta åtgärder som innebär att de stammandes situation underlättas.

Stockholm den 3 oktober 2008

Hans Backman (fp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att vidta åtgärder som medför att de stammandes situation underlättas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.