Till innehåll på sidan

Stammandes situation

Motion 2007/08:So390 av Hans Backman (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-04
Numrering
2007-10-05
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att vidta åtgärder som innebär att de stammandes situation kan underlättas.

Motivering

Stamning är ett udda funktionshinder där man direkt berörs av åhöraren, då dennes beteende, förståelse eller inte, påverkar stamningsgraden i positiv eller negativ riktning. Det är ett funktionshinder som fortfarande bedöms som något som ”inte är så farligt”, något ”nervöst” eller något man kan göra narr av, vilket så många filmer bevisar om och om igen.

Stamning är det svarta fåret bland handikappgrupperna, då man inte inser att det styr hela den stammandes sociala liv på samma sätt som till exempel hos en hörselskadad. Föräldrarnas oro för det stammande barnets framtid, skolans oförståelse som kan leda till dåliga betyg, oviljan att anställa en person som stammar och hela det sociala umgänget påverkar den stammandes livssituation.

För den som stammar är det tillgång till logopeder och talpedagoger samt tillgång till hjälpmedel och tillgänglighet till en förstående omgivning genom information som kan göra vardagen lättare. Men bristen på allt detta gör att varje ord blir lika stort som en tröskel för en rörelsehindrad.

Stamningsproblematiken kan minskas av metoder som tidiga insatser av adekvat stamningsterapi, förståelse bland skolpersonal, arbetsgivare och omgivning. Att spara på forskning och hjälpmedel kan däremot leda till mycket stora kostnader i form av arbetslöshet och social utslagning.

Mot bakgrund av detta vill jag poängtera vikten av att vidta åtgärder som innebär att de stammandes situation kan underlättas.

Stockholm den 26 september 2007

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att vidta åtgärder som innebär att de stammandes situation kan underlättas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.