Till innehåll på sidan

Språktest för medborgarskap

Motion 2021/22:2975 av Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om godkänt språk- och samhällsorienteringstest som villkor för att anhålla om svenskt medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett sätt att stärka integrationen i Sverige skulle vara att införa ett krav på godkänt språktest och samhällsorienteringsprov för medborgarskap. Det skulle betyda att den som vill ansöka om medborgarskap först ska ha uppnått en viss nivå av kunskap i svenska språket och samhällsorientering.

Språk- och medborgarskapstest används av de flesta europeiska länder och det borde även införas i Sverige för att garantera en grundläggande kunskapsnivå hos alla nya medborgare i landet.

Att behärska språket är en viktig del av att göra sig anställningsbar. Ett test skapar därför bättre förutsättningar för att fler ska kunna få jobb. Men språket påverkar också hur vi identifierar oss själva, och det kan i sin tur påverka vilken tillit vi känner gent­emot varandra och vilken lojalitet vi känner till vårt gemensamma samhälle.

Den som kommer till vårt land för att bli medborgare behöver förstå sina rättigheter och skyldigheter för att fullt ut kunna ta sitt ansvar som medborgare. Kännedom om Sverige, vår historia och vårt kulturella arv ger värdefull kunskap om vilka normer och värderingar som gäller i vårt land, vilket även skapar förutsättningar för en bättre integration och en starkare samhällsgemenskap.

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om godkänt språk- och samhällsorienteringstest som villkor för att anhålla om svenskt medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
    Betänkande 2021/22:SfU13
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.