Spelmissbruket och socialtjänstlagen

Motion 2008/09:So358 av Agneta Berliner m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-03
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att socialtjänstlagen bör ändras så att spelmissbruk likställs med missbruk av alkohol och narkotika.

Motivering

Spelberoende och spelmissbruk är ett växande problem i vårt samhälle. Den senaste vetenskapliga undersökningen om spelvanor och spelmissbruk genomfördes enligt Folkhälsoinstitutet för tio år sedan. Enligt denna undersökning hade ca 2 % av befolkningen i åldrarna 15–74 år ett spelmissbruk och ytterligare ca 7,8 % riskabla spelvanor. Detta motsvarade ca 128 000 spelmissbrukare som har svårt att kontrollera sitt spelande och för vilka spelandet fått allvarliga följder. Av dessa hade 38 000 personer fått så allvarliga spelproblem att de kunde betecknas som spelberoende. Över en halv miljon hade riskabla spelvanor med mer övergående eller tillfälliga negativa konsekvenser. Siffrorna är i samma storlek som missbruket av alkohol. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning bedömer att 50 000–100 000 svenskar har ett tungt alkoholmissbruk och uppskattningsvis 300 000 personer har en lättare form av alkoholmissbruk.

Det finns dessutom indikatorer på att spelmissbruket fortsätter att öka. Till intäkt för detta kan nämnas ytterligare två uppgifter från Folkhälsoinstitutets webbplats:

 • I ett yttrande från april 2005 pekar Statens folkhälsoinstitut på att nätpoker och andra spel om pengar på Internet ökar risken för problematiskt spelande. Spelen är lättillgängliga, snabba och anonyma. Spel på Internet lockar främst unga personer. Huvuddelen av pokerspelarna är yngre än 25 år, samtliga är män och många har inte spelat andra spel regelbundet tidigare.

 • Stödlinjen för spelberoende (020-81 91 00) administreras av Spelinstitutet och finansieras av Statens folkhälsoinstitut. Statistik visar också att antalet inkommande samtal under 2004 ökat kraftigt, varav ett växande antal kommer från unga som anger poker på Internet som ett problemspel. När fel- och busringningar sållats bort kvarstår att antalet stödsamtal har ökat med 96 % och att antalet informationssamtal har ökat med 150 %.

Spelmissbruk är att klassa som ett folkhälsoproblem. Att vara spelberoende betyder att man inte längre kan kontrollera sin lust att spela. Spelandet påverkar hela den beroendes liv – familj, socialt umgänge, ekonomi och arbete. Tillvaron domineras helt av spelandet, och den som är spelberoende löper stor risk att hamna i brottslighet för att få fram pengar till sitt fortsatta spelande.

Spelberoende är ett allvarligt beroendetillstånd som har likheter med alkohol- och narkotikaberoende. Men i socialtjänstlagen står ingenting om spelmissbruk – trots att det ger lika allvarliga konsekvenser som alkohol- och narkotikamissbruk. Följande text finns dock i ett förarbete: Den vård och behandling som närmast avses är sådan som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde, dvs. framför allt behandling för missbruk av alkohol, narkotika och liknande. Men även behandling för spelmissbruk kan i vissa fall vara en insats som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde.

En telefonundersökning av Vårdförbundet, presenterad i DN den 7 juli 2005, visar att personer med spelberoende har svårt att få hjälp och stöd av kommunerna. För att ge dem som redan är spelberoende likvärdiga förutsättningar till stöd och hjälp och för att tydliggöra kommunernas ansvar att förebygga och motverka spelberoende bör spelmissbruk tas med i socialtjänstlagen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2008

Agneta Berliner (fp)

Anita Brodén (fp)

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att socialtjänstlagen bör ändras så att spelmissbruk likställs med missbruk av alkohol och narkotika.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.