Speciallivsmedel

Motion 2007/08:So331 av Christer Winbäck (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-03
Numrering
2007-10-04
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om speciallivsmedel.

Motivering

Många människor lider av sjukdomar i mag- och tarmkanalen. En stor del av dessa behöver särskild kost, sondnäring eller kosttillägg. Som ett exempel kan nämnas den grupp av människor som lider av glutenintolerans – celiaki. För denna grupp betyder det höga merkostnader för att köpa speciella livsmedel som t.ex. specialmjöl och specialpasta.

Med hjälp av livsmedelsanvisning kan barn upp till sexton år få ett visst sortiment via Apoteket, men därefter varierar stödet beroende på vilket landsting de tillhör. En utredning om Speciallivsmedel för barn och vuxna föreslår att landstingen ger ett bidrag till inköpen av livsmedel för den sjuke för att enligt utredaren normalisera matkostnaden för den som behöver speciallivsmedel så mycket som möjligt. Den mat som de mag- och tarmsjuka måste äta, är den medicin som behövs. Att även dessa grupper skall få subventionerade mediciner som övriga sjuka är en självklarhet.

Stockholm den 28 september 2007

Christer Winbäck (fp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om speciallivsmedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.