Solenergi

Motion 2012/13:N332 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett planeringsmål för solenergi om 4 TWh solvärme och 4 TWh solel.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Energimyndigheten bör få i uppdrag att föreslå hur planeringsmålet ska uppnås.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förlängning och utökning av stödet till installation av solvärme och solel.

Solenergins potential

Solenergi i alla dess former tillhör morgondagens teknik och har en viktig roll i ett förnybart energisystem. Utvecklingen för solenergi är fantastisk. I takt med att tekniken utvecklas och priserna sjunker kan allt mer av energin vi använder komma direkt från solen. Solel är nu det snabbast växande energislaget i Europa och utvecklingen på kontinenten är mycket hoppingivande.

Tyvärr ligger Sverige i bakvattnet. Nyligen rapporterades att Sverige är allra sämst i EU på solel, medan Tysklands ambitioner är ofattbara 12 000 gånger högre. En vanlig missuppfattning är att Sverige inte har tillräckligt med soltimmar. Det är sant att vi har få soltimmar under vintermånaderna men det kompenseras av våra långa sommardagar. Energimyndigheten fastslår att solinstrålningen i Sverige över året är likvärdig med den i Tyskland och Nederländerna. Det diskuteras också att snö ger en förstärkt effekt för solel, vilket förstås är till Sveriges fördel.

Solenergi är vidare det energislag som svenskarna är mest positiva till. Enligt en undersökning från EU-kommissionen är 92 procent av Sveriges befolkning positiva till solenergi. Med rätt stöd kan solenergi bidra i klimatarbetet, skapa jobb och leda till att Sveriges energi i framtiden är helt förnybar. Det som krävs är politiska beslut om att ta tillvara solens potential.

Behov av politiskt stöd

Kostnaden för solenergi sjunker snabbt men solenergin är i behov av stöd under en period för ytterligare teknikutveckling och marknadsintroduktion. Miljöpartiet föreslår en utökad satsning om 100 miljoner kronor åren 2013–2016 i stöd för installation av solvärme och 100 miljoner kronor ytterligare till installation av solel. På sikt är målet att införa ett fastprissystem. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

Inte minst efterfrågar solbranschen långsiktiga spelregler för att kunna investera för framtiden. Det viktigaste för solenergins utveckling är införandet av nettodebitering där småskaliga producenter får sälja sitt överskott ut på nätet och kvitta överskott i vissa perioder med underskott i andra. Det är nettodebiteringen som förklarar att länder som Danmark och Tyskland lyckats med stor solenergiutbyggnad. Miljöpartiet föreslår i motionen Folkligt deltagande för 100 % förnybar energi införande av nettodebitering.

För att solenergibranschen ska ges en tydlig signal om politikens ambitioner för solenergin behövs ett planeringsmål motsvarande det mål som finns för vindkraften. Vi föreslår ett mål om 4 TWh solvärme och 4 TWh solel. Därtill bör Energimyndigheten få uppdraget att utreda hur målet ska uppnås samt beräkna vilka insatser som behövs. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

Stockholm den 3 oktober 2012

Lise Nordin (MP)

Valter Mutt (MP)

Helena Leander (MP)

Stina Bergström (MP)

Jan Lindholm (MP)

Peter Rådberg (MP)

Jonas Eriksson (MP)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett planeringsmål för solenergi om 4 TWh solvärme och 4 TWh solel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Energimyndigheten bör få i uppdrag att föreslå hur planeringsmålet ska uppnås.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förlängning och utökning av stödet till installation av solvärme och solel.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.