Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under en genomsnittlig vecka exponeras unga (15–24 år) för 280 positiva budskap om alkohol, av dessa sker mer än hälften via sociala medier. Det finns bred forskning som visar att unga är en särskilt utsatt grupp för alkoholreklam. Denna reklam riktad mot unga leder enligt forskningsrön till en tidigare debutålder och större konsumtion, men även till att normen sätts att alkohol är det enda sättet att umgås på och slappna av.

Med hänsyn till barns och ungdomars överrepresentation i sociala medier kan lämpligheten av att överhuvudtaget marknadsföra alkoholdrycker i sådana kanaler ifrågasättas. Att barn och ungdomar de facto exponeras för marknadsföring av alkoholdrycker och tobak i en inte obetydlig omfattning står under alla förhållanden klart.

Världshälsoorganisationen (WHO) har tillkännagett att reglering eller förbud av alkoholreklam är en av tre åtgärder som har en signifikant effekt på folkhälsan, är kostnadseffektiv och genomförbar.

Att alkoholreklam förekommer på sociala medier och når många yngre personer är oroväckande. Åtgärder behövs för att motarbeta denna utveckling. Regeringen skriver i sin ANDT-strategi att man vill undersöka åtgärder i syfte att minska marknadsföringen av alkohol. Det är en vällovlig ansats, och då är marknadsföringen på sociala medier ett viktigt åtgärdsområde.

I syfte att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering inom alkoholområdet för att skydda folkhälsan, och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter, gav regeringen i uppdrag att analysera och lämna förslag om hur marknadsföring via framför allt digitala medier kan begränsas. Uppdraget ska redovisas den 31 december 2017. Det är viktigt att utredningen leder fram till att en lag finns på plats snarast.

Vi har idag ett totalförbud för tobaksmarknadsföring. Ett totalförbud för alkoholmarknadsföring i sociala medier är möjligt. Flera länder i EU undersöker nu denna möjlighet av folkhälsoskäl. Regeringen bör agera för att inte alkoholindustrin fortsatt ökar sina anslag till marknadsföring riktad till unga.

 

 

Thomas Strand (S)

 

Eva-Lena Gustavsson (S)

Hanna Westerén (S)

Hillevi Larsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Lawen Redar (S)

Lena Emilsson (S)

Lena Hallengren (S)

Patrik Lundqvist (S)

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.