Till innehåll på sidan

Snabbare tillståndsprocesser för att snabba på den gröna omställningen

Motion 2023/24:724 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-02
Granskad
2023-10-02
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram lämpliga författningsändringar i syfte att snabba på tillståndsprocesser för miljötillstånd och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att komplettera befintligt miljötillstånd i stället för principen att alltid söka nytt miljötillstånd och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge uppdrag till berörda myndigheter att i större utsträckning erbjuda stöd och hjälp till företag i anslutning till ansökan om miljötillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den gröna omställningen ställer stora krav på politiken och riksdagen. Men de som verkligen driver den gröna omställningen är de företagare som med sin innovationskraft och entreprenörsanda tar fram nya idéer, produkter och arbetssätt som minskar klimat­påverkan runt om i världen. I Sverige finns både världsledande företag som valt att behålla sin produktion hos oss men också småskalig produktion som gör verklig skillnad.

Men många av de företag som är just motorn i industrin, i den grönas omställning, stöter på problem med de svenska tillståndsprocesserna. Det tar lång tid, innebär krångliga processer och ibland även utan tillstymmelse till stöd och hjälp från berörd myndighet att göra rätt.

Det kan handla om att ett företag som i praktiken vill komplettera sitt befintliga tillstånd drar sig för att göra det eftersom de då riskerar hela sitt befintliga tillstånd även i fall där miljöpåverkan totalt sett skulle vara gynnande för företaget men framförallt för klimatet. En möjlighet att komplettera befintligt miljötillstånd skulle kunna skapa en större möjlighet för grön innovation och omställning runt om i hela Sverige.

En miljöprövning är omfattande och tar tid. Har en privat aktör missat ett enstaka dokument eller sida i en närmast oändlig mängd dokument som skall in till berörd myndighet kan hela processen gå i stöpet. Företaget får nej och måste börja om hela processen. Istället borde berörda myndigheter ha en starkare serviceanda och ge möjlighet att komplettera enstaka dokument eller skrivningar om något fattas. Särskilt när det är kända, skötsamma aktörer som myndigheterna tidigare haft kontakt med.

För att klara av den gröna omställningen och nå de högt uppställda klimatmålen måste vi ha med företagen på tåget. De måste också få bättre möjlighet att fullt ut kunna använda sin innovation och utvecklingspotential.

 

 

Caroline Högström (M)

Mikael Damsgaard (M)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram lämpliga författningsändringar i syfte att snabba på tillståndsprocesser för miljötillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att komplettera befintligt miljötillstånd i stället för principen att alltid söka nytt miljötillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge uppdrag till berörda myndigheter att i större utsträckning erbjuda stöd och hjälp till företag i anslutning till ansökan om miljötillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.