Sluta köra fyllnadsmaterial och bergkross till deponi

Motion 2022/23:1871 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över miljölagarna så att sprängmassor och schaktmassor vid väg och andra infrastrukturbyggen ska kunna användas om igen på byggplatsen och inte behöva köras till deponi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När Sverige bygger vägar och järnvägar så går det ju självklart åt stora mängder av bergskross och fyllnadsmaterial. En stor del av detta kan man utvinna på plats vid själva bygget då man måste spränga berg eller schakta undan grus och sand för att bereda väg för ny infrastruktur.

Men med dagens regler så innebär det att entreprenörerna som bygger vägen ibland tvingas flytta bort bergmassor eller schaktmassor till en deponi för att sedan istället köra dit ny bergskross och fyllnadsmassa till bygget. När våra förfäder byggde vägar så använde man självklart det material som fanns runt själva vägbygget och man minimerade då transporter av fyllnadsmassor på detta vis. Att behöva köra fyllnadsmassor till deponi är en onödig kostnad, det är starkt miljöpåverkande med ökad lastbilstrafik, det tar tid, och risken för olyckor och mänskligt lidande ökar både på bygget och i trafiken med dessa ökade transporter.

Det material som finns vid vägbygget och har legat där hela tiden och under mycket lång tid ska självklart användas så långt det är möjligt vid nybyggnationen. Därför bör det övervägas om miljölagarna ska ses över så att massorna kan användas på plats utan onödiga transporter.  

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över miljölagarna så att sprängmassor och schaktmassor vid väg och andra infrastrukturbyggen ska kunna användas om igen på byggplatsen och inte behöva köras till deponi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.