Till innehåll på sidan

SLU:s departementstillhörighet

Motion 2003/04:K297 av Åsa Domeij och Mikaela Valtersson (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om SLU:s departementstillhörighet.

Motivering

SLU är organisatoriskt placerat under Jordbruksdepartementet. Orsaken torde vara att SLU ansvarar för forskning och utbildning med inriktning på areella näringar samt har mycket kontakter och samarbete med dessa näringar. Jordbruksdepartementet ansvarar för de flesta av de areella näringarna. Skogsbruk är ett undantag som tillhör Närings­departementet.

Utbildningsdepartementet ansvarar för övriga universitet och högskolor i landet. Vi anser att skälen till att SLU ska tillhöra Jordbruksdepartementet inte är tillräckligt starka för att det ska vara motiverat att splittra högskoleväsendet på olika departement. Det är vanligt även på andra universitet och högskolor att man arbetar nära olika branscher. Inte minst tekniska universitet och regionala högskolor har ofta en profil med mycket näringslivskontakter.

Vi anser att det finns klara fördelar med att låta Utbildningsdepartementet ansvara även för SLU. Det blir lättare att göra prioriteringar mellan olika utbildnings- och forskningssatsningar om ansvaret är samlat. Idag, när SLU inte tillhör samma utgifts­område som övriga universitet och högskolor, sker en avvägning av satsningar på SLU mot t ex Jordbruksverkets och Fiskeriverkets budgetar. Det vore mer seriöst att göra den här typen av avvägningar mot övrig forskning och utbildning.

Vi anser därför att riksdagen som sin mening bör ge regeringen tillkänna att Utbildningsdepartementet i framtiden bör få ansvar för SLU.

Stockholm den 3 oktober 2003

Åsa Domeij (mp)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om SLU:s departementstillhörighet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.