Slopande av den övre åldersgränsen inom LSS

Motion 2023/24:859 av Daniel Persson (SD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett slopande av den övre åldersgränsen så att man kan söka assistans livet ut och även ansöka om utökade assistanstimmar om behovet uppstår, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Som det ser ut i Sverige idag så har man rätt att ansöka om personlig assistans fram till 66 års ålder, men sen när du fyller 66 år så försvinner möjligheten att ansöka om personlig assistans. Samtidigt som du idag kan ha personlig assistans med ett visst antal beviljade timmar i månaden, men finns det ett utökat behov av assistans och du har passerat 65 års ålder så har du inte längre rätt att ansöka om fler timmar. Man får dock behålla de assistanstimmar som beviljats före 65 års ålder.

Vi har en åldrande befolkning som arbetar allt längre, och det finns ett behov att förändra den personliga assistansen. Man ska få rätt stöd och hjälp som inte avgränsas av en åldersgräns. Den som har behov av personlig assistans förtjänar att få rätt hjälp, så man inte riskerar att hamna på ett äldreboende, eller ett så kallat särskilt boende, där man egentligen inte hör hemma. Man kan leva ett aktivt liv med LSS-insatser.

Dagens 66-årsgräns infördes 1 jan 2023, och en 67-årsgräns införs från 1 jan 2026. Åldersgränserna ändras då en ny riktålder för pension börjar användas. Riktåldern ersätter dagens 65-årsnorm och innebär att pensionsåldern ändras efter den stigande medellivslängden.

Den som fyllt 65 år innan 66-årsgränsen införs 1 januari 2023 kan däremot inte söka personlig assistans eller någon annan LSS-insats efter 1 januari 2023. Detta även om personen är 65 år under en del av året 2023.

Det har sedan personlig assistans infördes 1 jan 1994 funnits en övre åldersgräns på 65 år, varefter det inte går att söka personlig assistans. Sedan 2001 kan dock assistans­användare livet ut behålla de assistanstimmar som beviljats före 65 års ålder, men utan att kunna söka fler assistanstimmar.

 

 

Daniel Persson (SD)

 

 

Yrkanden (1)

  • 1.
    Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett slopande av den övre åldersgränsen så att man kan söka assistans livet ut och även ansöka om utökade assistanstimmar om behovet uppstår, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
    Behandlas i
    Socialutskottet
    Betänkande 2023/24:SoU13

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.